Varför pellets?

Pellets är ett miljövänligt biobränsle som kan eldas i små, automatiska anläggningar istället för olja och ved samt vara ett alternativ till direktverkande el.

Pelletsbrännare dockas enkelt till vanliga villapannor och ger en mycket miljövänlig och ekonomisk förbränning.

En villaägare med en oljeförbrukning av 3–3,5 m3/år kan ersätta oljan med 6 ton pellets.

Pellets av trä

Vikt: 650–750 kg/m3
Energiinnehåll: 4,7–5,0 kWh/kg
Storlek: Ø 6–12 mm, längd 10–30 mm
Fukthalt: 6–10 %

* Inhemskt bränsle
* Liten lagringsvolym
* Möglar ej
* Lågt energipris